Virtuaalisten kohtaamisten ideakilpailun voittoon Taikuri-palvelukonseptilla

Virtuaalisten kohtaamisten ideakilpailun voittoon Taikuri-palvelukonseptilla

Blogi

Sometaduuniin –hankkeen ideakilpailussa haettiin konsepteja työtä hakevien opiskelijoiden ja työnantajien virtuaalisiin kohtaamisiin. Voittajaksi valikoitui Anita Muhosen ja Jarkko Hägglundin työ.

 

TEKOÄLYÄ KEHITTÄMÄLLÄ SOVELTUVIMMAT TEKIJÄT ESILLE

Voittajatyössä ideoinnin lähtökohtana oli etsiä ratkaisua hitaaseen tapaan yhdistää työntekijöitä ja -antajia eri lomakkeita käyttäen. Tuotoksessa ehdotetaan ratkaisuksi työntekijän löytämiseen tekoälyn käyttämistä. Tekoälypalvelun työnimi on tuotoksessa Taikuri.

Työnhakuprosessissa Taikurin avulla työnhaku olisi tasa-arvoistavaa, koska ensivaiheessa kohtaaminen voi olla anonyymiä. Ensimmäisessä vaiheessa työnantajalle tarjotaan työnhakijan suosittelija, johon työnantaja voi tarvittaessa olla yhteydessä. Toisessa vaiheessa toteutetaan työnhakijalle testi tai sähköinen peli. Viimeisessä vaiheessa mitataan työnhakijan kykyjä ja ammattitaitoa työnantajan määrittelemässä työtehtävässä kysymysten tai tehtävien avulla. Prosessia ei työssä kuvata tarkemmin, mutta idea välittyy lukijalle siten, että tekoälyä hyödynnetään seulomaan eri vaiheet suorittaneista hakijoista soveltuvimmat.

Tekijöiden mukaan tekoälyn ansiosta säästettäisiin erityisesti työnantajan puolelta työaikaa soveltuvimpien hakijoiden löytämiseen. Taikuri-palvelun toteutumiseen tarvittaisiin IT-alan ammattilaisia ohjelmoijiksi. Tekoälyn syvällisempää toimintaperiaatetta ei käytännössä työssä avata, koska tuotoksen tekijät eivät ole alan ammattilaisia. Taikuri tuotettaisiin yhdessä idean omistajien ja muiden kiinnostuneiden kanssa.

 

IDEAN HYÖDYNTÄMINEN SOMETADUUNIIN-HANKKESSA EDELLYTTÄÄ JATKOKEHITTÄMISTÄ

Ideakilpailun ja hankkeen tarkoituksena on kehittää virtuaalisia kohtaamisia ja niiden sisältöä olemassa olevaa teknologiaa hyödyntäen. Tästä syystä ideakilpailun tuotosta ei voida hankkeen yhteydessä lähteä sellaisenaan toteuttamaan Euroopan sosiaalirahaston rahoituksen turvin.

Sometaduuniin-hankkeessa kehitettävien virtuaalisten kohtaamisten näkökulmasta työ sisältää kuitenkin jatkotyöstettäviä ideoita: Mitä ennakkotietoa tarvitaan opiskelijoista ja työnantajista toimijoiden mielekkääksi kohtauttamiseksi? Miten osaamista voidaan testata ja esitellä osana virtuaalisia kohtaamisia? Kuinka virtuaaliset kohtaamiset mahdollistavat normaalia työnhakuprosessia tasa-arvoisemman mahdollisuuden päästä näyttämään osaamistaan? Ehdotuksen perusteet nostavat esille myös, että on tärkeää, että kohtaamisen lopputulos on työtä hakevalle selkeä: prosessi joko päättyy tai jatkuu sovitulla tavalla.

Kilpailun voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

 

Lisätietoa kilpailusta:

Anna Nykänen

projektikoordinaattori, Sometaduuniin-hanke

sometaduuniin@laurea.fi

Puh. 046 856 7457