Virtuaaliset kohtaamiset

<Takaisin

Icon
Virtuaalinen kohtaaminen Slackissä: opiskelijan ja työnantajan ohje alustan käyttöön

Laurean palvelumuotoiluopiskelija Emma Barck oli ideoimassa Sometaduuniin-hankkeen virtuaalisen kohtaamisen Slack-konseptia, joka toteutettiin keväällä 2018 kaksiviikkoisena ja kaksi kielisenä. Tästä voit ladata itsellesi osallistujan ja työnantajan ohjepaketin Slackin alustan käyttöön.

Icon
Pilottimalli 1: Adobe Connect virtuaalisen kohtaamisen konseptikuvaus

Syyskuussa 2017 Laurean Sometaduuniin-tiimi järjesti työpajapäivän. Mukana oli työelämän edustajia, Laurean HR-väkeä sekä hankkeessa mukana olevia opiskelijoita. Työpajassa pohdittiin yhdessä, mitä virtuaalisissa kohtaamisissa tulisi tapahtua, jotta kohtaaminen on molempien osapuolten näkökulmasta mielekästä. Lopputuloksena saatiin kuvattua kaksi toimintatapaa työantajien ja opiskelijoiden välisiin pienryhmäkeskusteluihin. Kuvatun pilottimallin 1 mukaista virtuaalista kohtaamista ei ole vielä pilotoitu.

Icon
Pilottimalli 2: Adobe Connect virtuaalisen kohtaamisen konseptikuvaus

Syyskuussa 2017 Laurean Sometaduuniin-tiimi järjesti työpajapäivän. Mukana oli työelämän edustajia, Laurean HR-väkeä sekä hankkeessa mukana olevia opiskelijoita. Työpajassa pohdittiin yhdessä, mitä virtuaalisissa kohtaamisissa tulisi tapahtua, jotta kohtaaminen on molempien osapuolten näkökulmasta mielekästä. Lopputuloksena saatiin kuvattua kaksi toimintatapaa työantajien ja opiskelijoiden välisiin pienryhmäkeskusteluihin. Kuvatun pilottimallin 2 mukainen virtuaalinen kohtaaminen toteutettiin Laureassa syksyllä 2018.

Icon
Visio-prosessimallinnus virtuaalisesta kohtaamisesta Slackissä

Laurean palvelumuotoiluopiskelija Emma Barck oli ideoimassa Sometaduuniin-hankkeen virtuaalisen kohtaamisen Slack-konseptia. kohtaaminen oli kaksiviikkoinen ja eteni kuvatun prosessimallin mukaisesti.

Icon
Opinnäytetyö virtuaalisten kohtaamisten markkinoinnista

Laurean opiskelijoiden Saku Sairasen ja Samuli Hurskaisen opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Sometaduuniin - Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoimisen apuna -hankkeelle. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda virtuaalisten kohtaamisten käyttäjäpersoonat, jotka kuvaavat yleisiä opiskelijoiden käyttäjäryhmiä. Näiden käyttäjäpersoonien pohjalta tarkoituksena oli luoda sloganit, jotka vastaavat persoonien tarpeita.

Icon
Opinnäytetyö Adobe Connectista sosiaalisen median sovelluksena virtuaalisissa kohtaamisissa

Laurean opiskelija Ilja Prohorov selvitti opinnäytetyössään Adobe Connect -sovelluksen soveltuvuutta Sometaduuniin –hankkeessa, sekä virtuaalisen kohtaamisen aikataulun ja sisällön, eli konseptin, toimivuutta. Tavoitteena oli selvittää täyttävätkö sosiaalisen median sovellus ja konsepti niille asetetut tavoitteet ja reunaehdot. Olennaisena oli tuottaa Sometaduuniin-hankkeelle tietoa sosiaalisen median sovelluksen toimivuudesta sekä tarjota kehitysehdotuksia.

Icon
Virtuaalinen kohtaaminen Adobe Connectissa - työnantajatapaamisen konsepti

Konseptissa kuvataan työantajatapaamisten kulku. Työantajatapaamiset toteutetaan Adobe Connectin Breakout-huoneissa.

Icon
Virtuaalinen kohtaaminen Adobe Connectissa - teknisen tukihenkilön ohje

Lataa tästä teknisen tukihenkilön eli hostin ohje kokoushuoneen rakentamiseksi, asetusten määrittämiseksi sekä tutustuaksesi ohjeisiin hostin roolista tilaisuudessa.

Icon
Opinnäytetyö virtuaalisten kohtaamisten alustojen tietoturvasta: ohje käyttäjälle

Laurean turvallisuusalan opiskelija Ville Savolainen tarkastelee opinnäytetyössään virtuaalisten kohtaamisten tietoturvaa Adobe Connectissa, Skype for Busineksessä sekä Slackissä. Tarkastelun perusteella on laadittu ohjeet, miten osallistujan tulee toimia kohtaamisissa, jotta tietoturva ei vaarannu. Opinnäytetyö on englanninkielinen.