Virtuaaliset kohtaamiset

<Takaisin

Icon
Opinnäytetyö: Työoikeudesta tietoa työelämään

Laurean opiskelijan Anne Jutilan opinnäytetyön yksi tavoite oli tarkastella virtuaalisiin kohtaamisiin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Icon
Virtuaalinen kohtaaminen Zoomissa: osallistujan ohje

Osallistujanohje Zoomissa pidettyihin tilaisuuksiin, jotka pidettiin osana Slack-tapahtumaa marraskuun lopussa 2018 . Sisältää ohjeet suomeksi ja englanniksi.

Icon
Virtuaaliset yritysständit Zoomissa: hostin diat

Oheiset diat on tehty ohjeiksi virtuaalisen yritysständitapahtuman hostille Zoomiin. Zoom mahdollistaa breakout-huoneet, joista osallistuja voi itse poistua. Idea on, että yritysedustajalla on virtuaalinen ständi breakouthuoneessa, johon hänet respasta siiretään. Työnhakija voi vierailla useissa huoneissa tapahtuman aikana. Toinen dia on tarkoitettu vaihdettavaksi, mikäli host joutuu poistumaan respana toimivasta main meetingistä yritysständille.

Icon
Virtuaalinen kohtaaminen Slackissä: tapahtuman osallistujanohje

Laureassa marraskuun lopussa 2018 toteutettu Slack-tapahtumassa viilattiin aiempia osallistujanohjeita lisäämällä kyseisen tapahtuman konseptikuvaus ohjeen alkuun. Tapahtumassa pidettiin ZOOMin avulla liveinfotilaisuuksia sekä yritysständit. Muilta osin ohjetta päivitettiin käytössäolevien kanavien osalta sekä niiden hallinnoinnin. Tapahtumassa päädyttiin lisäämään osallistujat kaikille kanaville oletuksena sen sijaan, että he itse liittyisivät kanaville, mikä toimi hyvin.

Icon
Sisällöntuoton suunnitelma virtuaaliseen kohtaamiseen Slackissä

Tätä sisällöntuoton suunnitelmaa voit halutessasi hyödyntää järjestäessäsi virtuaalista kohtaamista Slackissä. Suunnitelmassa on esimerkkejä teemoista ja sisällöstä mitä Slackin virtuaalisessa kohtaamisessa voi käyttää. Jos haluat soveltaa samoja teemoja oman kohtaamisesi järjestämisessä, varmista aina ensin teemoihin liittyvien linkkien toimivuus ja ajankohtaisuus. Tuotettava sisältö on jaettu eri kanaville, joten sovellathan myös niitä tarkoituksenmukaisesti.

Icon
Virtuaaliset kohtaamiset - tapahtumajärjestäjän opas

Oppaan lähtökohtana oli luoda työkalu virtuaalisten kohtaamisten järjestäjälle. Opasta on ollut koostamassa Laurean liiketalouden opiskelija Pia Soininen ja se tehtiin osana Sometaduuniin-hanketta. Virtuaalisten kohtaamisten pilotit eri alustoja hyödyntäen työnantajien ja työnhakijoiden välillä ovat osa hankkeessa tehtyjä kokeiluja. Tässä oppaassa on koottu yhteen näiden kohtaamisten suunnittelussa esiin nousseita seikkoja.

Icon
Projektiraportti virtuaalisten kohtaamisten kehittämisestä palvelumuotoilua hyödyntäen

Laurean YAMK-opiskelija Tiina Korhonen sovelsi kehittämisprojektissaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä virtuaalisen kohtaamisen kehittämiseen Adobe Connect -alustalla osana Sometaduuniin-hanketta. Ladattavassa raportin tiivistelmässä käsiteltävä virtuaalinen kohtaaminen toteutettiin keväällä 2018, ja se oli kohdennettu erityisesti sosiaalialan opiskelijoille.

Icon
Opinnäytetyö työnantajien toiveista ja ideoista virtuaalisiin kohtaamisiin

Laurean opiskelija Jutta Vehmanen selvitti opinnäytetyönään Sometaduuniin-hankkeessa työnantajien toiveita ja ideoita virtuaalisista kohtaamisista. Työssä tehtiin myös kartoitusta siitä, millainen toimiva virtuaalinen kohtaamispaikka olisi työantajien mielestä. Tavoitteena oli analysoida kerättyä aineistoa ja selvittää, mitä vastaajat pitävät projektin kannalta merkittävinä.

Icon
Virtuaalisten kohtaamisten tietoturvan pikaohje: Muista nämä kolme asiaa!

Kun osallistut virtuaaliseen kohtaamiseen, on muun valmistautumisen ohella hyvä ottaa huomioon myös oma ja muiden tietoturva. Lataa tästä kolmen kohdan pikaohje tietoturvan varmistamiseksi virtuaalisessa kohtaamisessa.

Icon
Virtuaalisen kohtaamisen toteuttaminen Adobe Connectissa - Yleisohje suomeksi ja englanniksi

Lataa itsellesi muokattavat ohjeet (sis. suomi- ja englanti) virtuaalisen kohtaamisen järjestämiseen Adobe Connectissa. Ohjeeseen on merkitty punaisella kohdat, jotka sinun järjestäjänä tulee muokata tapahtumaa koskien.