Vielä ehdit osallistua ideakilpailuun! Kilpailuaika päättyy 21.5.

Vielä ehdit osallistua ideakilpailuun! Kilpailuaika päättyy 21.5.

Blogi

 

Someta Duuniin -hankkeessa kehitämme virtuaalisia kohtaamisia työnantajan ja työntekijän välillä. Tavoitteena on järjestää vielä tänä keväänä ensimmäinen pilotti, jossa työnantaja tapaa työnhakijan virtuaalisessa työhaastattelussa. Syksyllä tavoitteena on edelleen kehittää virtuaalisten alustojen käyttöä näille kohtaamisille ja saada eri aloilta työnantajia ja työnhakijoita mukaan pilotointiin.

Olemme tavanneet eri alojen yrityksiä sekä julkishallinnon toimijoita ja järjestöjä. Kiinnostusta virtuaalisiin kohtaamisiin osana rekrytointiprosessia on ollut erittäin paljon. Työnantajat toivovat tämän mahdollisuuden kehittyvän nopeasti ja he ovat innostuneita lähtemään mukaan yhteiseen kehittämiseen. Osana Someta Duuniin -hanketta eri alojen opiskelijat rakentavat ja kehittävät eportfolioitaan, jossa he kuvaavat omaa osaamistaan monipuolisesti erilaisten virtuaalisten työkalujen avulla. Virtuaalisissa kohtaamisissa yhdessä työnantajan  kanssa voidaan sitten esitellä eportfoliota työhaastattelussa.

 

Hankkeen puitteissa on käynnissä ideakilpailu virtuaalisten kohtaamispaikkojen kehittämisestä. Kilpailussa haetaan vastausta jo olemassa olevien virtuaalisten välineiden hyödyntämiseen opiskelijoiden ja työnantajien välille. Suurin painoarvo olisi mahdollistaa vaivaton kohtaaminen esimerkiksi opiskelijan hakiessa harjoittelupaikkaa tai työpaikkaa valmistumisen koittaessa.
Kilpailussa toivotaan osallistujilta tuoreita, raikkaita ja opiskelijoiden tarpeista nousevia ideoita. Kohtaamisen olisi myös hyvä olla kohtuullisen kustannustehokas, jotta sen käyttöönotto ei olisi korkean kynnyksen takana.

 

Virtuaaliset kohtaamiset eivät ratkaise kaikkea vuorovaikutusta työnhakutilanteissa. Osallistujilta toivotaankin myös ajatuksia siitä, että mikä voisi toimia sekä mikä ei välttämättä toimi ja miksi?
Virtuaaliset kohtaamiset osana rekrytointiprosessia haastavat sekä työnantajat että opiskelijat pohtimaan myös sitä, miten somea hyödynnetään osana näitä kohtaamisia ja miten tavoitetaan juuri oikea henkilö hakemaan työtä, jossa hän pääsee käyttämään kaikkea osaamistaan mahdollisimman laajasti.

 

Alustoja ja keinoja osaamisen esilletuomiseksi on jo runsaasti olemassa, mutta keskusteluissa eri toimijoiden kanssa on tullut esille, että niitä ei vielä hyödynnetä kovin laajasti. Lähestymistavaksi ongelman ratkaisuun voi esimerkiksi ottaa erilaisten alustojen ja ohjelmien vertailun. Mitä toinen ohjelma tai alusta mahdollistaa verrattuna toiseen? Miten siihen ympärille voisi kehittää virtuaalisen kohtaamisen? Huomion arvoinen asia verkossa on henkilötiedot. Virtuaalisessa ympäristössä tulee olla erityisen huolellinen niiden käsittelyssä.
Vielä ehdit osallistua ideakilpailuun virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseksi! Toivomme lisää raikkaita ideoita! Kilpailuaika päättyy 21.5.2017.

Infoa kilpailusta: https://sometaduuniin.fi/kilpailukutsu/