Tehoa rekryprosessiin – Työkaluja työnantajien ja -hakijoiden kohtauttamiseen verkossa

Tehoa rekryprosessiin – Työkaluja työnantajien ja -hakijoiden kohtauttamiseen verkossa

Blogi

Opiskelijoiden toteuttamat projektit ja opinnäytetyöt ovat keskeinen osa Sometaduuniin -hanketta ja sen kehittämistehtävien toteuttamista. Opiskelijavetoisia projekteja on hankkeessa tähän mennessä päättynyt jo kolme. Yksi niistä oli Laurean liiketalouden opiskelijoiden jatkokehitysprojekti Anita Muhosen ja Jarkko Hägglundin ideoimalle Taikuri-palvelukonseptille.

 

Digitalisaatio on tuonut mukanaan uudenlaisia ulottuvuuksia rekrytointiin ja nykyään monet yritykset käyttävät monenlaisia kanavia työntekijöiden etsimiseen. Yleisimmiksi rekrytointikanaviksi voidaan luokitella yrityksen omat kotisivut, sisäinen haku, sosiaalinen media, rekrytointimessut, lehti-ilmoitukset sekä TE-palveluiden verkkosivut ja pilvipalveluissa toimivat rekrytointijärjestelmät. Internet on nopein, edullisin ja tehokkain ilmoituspaikka suhteessa muihin kanaviin ja etenkin nuorempi ikäluokka hyödyntää tehokkaasti sen tuomia monipuolisia mahdollisuuksia.

Sosiaalinen media, mobiiliteknologiat, tekoäly ja videorekrytoinnin ratkaisut ovat avanneet markkinoita rekrytointiprosessin perinteisten mallien uudelleenmuotoilulle. Sometaduuniin-hankkeessa lähdettiin keväällä 2017 etsimään tuoreita malleja virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseen ideakilpailun avulla. Voittajaksi valikoitui maaliskuussa Anita Muhosen ja Jarkko Hägglundin Taikuri-palvelukonsepti, jonka lähtökohtana oli tekoälyn hyödyntäminen työnhakuprosessin eri vaiheissa. Konseptissa kuvattiin työhakua kolmivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisessä vaiheessa rekrytoijalle tarjotaan suosittelija johon hän voi olla yhteydessä, toisessa työnhakijalle toteutetaan peli tai testi ja kolmannessa mitataan työnhakijan osaamista ja kykyä.

Laurean viisihenkisen liiketalouden opiskelijaryhmän jatkokehitysprojektin kehittämistehtävä Muhosen ja Hägglundin luoman palvelukonseptin pohjalta liittyi kahteen viimeisimpinä esitettyyn vaiheeseen. Tavoitteeksi asetettiin löytää soveltuvia työvälineitä työntekijöiden esikarsintatestiin sekä kehittää sisältöä työnhakuprosessin osana olevaan testiin. Pois lukien sen seikan, että kartoitettujen työvälineiden tulisi olla saatavilla verkossa ilmaiseksi, projektille ei asetettu rajauksia vaan opiskelijat saivat vapaat kädet toteutuksen suhteen.

 

Työvälineiden kartoittamista ja testin sisällön määrittelyä

Osana kehittämistehtäväänsä opiskelijat kartoittivat virtuaalisia ja maksuttomia työvälineitä Taikuri-palvelukonseptin mukaisessa työnhakuprosessissa tehtäviä testejä varten. Tavoitteena oli löytää soveltuvin työväline, jonka avulla työnhakija voitaisi ohjata sopivan työnantajan luo tekemällä hänelle osaamista, toiveita ja tavoitteita kartoittava testi. Toisin sanoen, työvälineen tulisi saattaa soveltuvimmat työnantajat ja -hakijat yhteen testin tulosten perusteella. Esimerkki samasta toimintalogiikasta löytyy esimerkiksi vaalikoneesta, joka ehdottaa äänioikeutetulle sopivinta ehdokasta annettujen vastausten perusteella. Työkalun tarpeen taustalla on ajatus siitä, että kohtaamisessa pitäisi nopeasti saada käsitys siitä, keiden toimijoiden kannattaisi kohdata toisensa.

Opiskelijat tutustuivat useisiin eri vaihtoehtoihin, niin rekrytointijärjestelmiin kuin kyselyohjelmistoihin, mutta suoraan Taikuri-palvelukonseptin kontekstiin soveltuvaa välinettä ei ollut tarjolla maksuttomien ratkaisujen kategoriassa. Tämän vuoksi tutkimuksen rajausta päätettiin laajentaa maksuttomien lisäksi kohtuullisten kustannusten työvälineisiin, joita voisi käyttää vaalikonetyyppisesti. Laajennettu haku ja vertailu tuotti tulokseksi kolme eri työvälinettä (Kuva 1), joista lopulta kaksi todettiin sellaisinaan parhaiten soveltuvimmiksi Taikuri-palvelukonseptiin.

 

Kuva 1 Työvälineiden vertaulutaulukko

 

Opiskelijoiden kartoitettua soveltuvimmat välineet testin tekemiseen, alkoi työnhakijalle tehtävän testin sisällön määritteleminen. Sisältöä pohtiessaan opiskelijat totesivat, että testin kysymyksiä suunnitellessa työnantajalta tulisi saada tietoa esimerkiksi siitä, miksi yritys tarvitsee työntekijää, mikä tarjottavan työtehtävän tarkoitus ja vaatimustaso on. Kysymysten tulisi rakentua tehtävän sisällöistä monipuolisella tavalla ja onnistua kartoittamaan hakijan ominaisuuksia persoonallisuudesta osaamiseen. Pohdintojensa perusteella opiskelijat listasivat ohjaavia esimerkkikysymyksiä ja avasivat niiden tarkoitusta työnantajan näkökulmasta, eli mitä milläkin kysymyksellä voi saada selville hakijasta.

 

Johtopäätöksiä

Projektin loppuvaiheessa johtopäätöksiä tehdessään opiskelijat tulivat jo aiemmin todettuun lopputulokseen; täysin Taikuri-palvelukonseptiin sellaisenaan istuvaa, verkkoympäristössä maksuttomana toimivaa olevaa työvälinettä ei ole tällä hetkellä saatavilla. Tästä opiskelijoille kumpusi ajatus – ehkäpä tässä voisi olla opinnäytetyön aihe ohjelmointitaitoja omaavalle opiskelijalle?

Ajatus työantajien tarpeiden ja työnhakijoiden osaamisen ja persoonallisuuden mätsäyksestä teknologiaa hyödyntäen on kiehtova. Tähän pyritäänkin kansallisella uudella palvelulla Työmarkkinatorilla, jota parhaillaan rakennetaan. Tarjoaako alusta jotain mahdollisuuksia myös virtuaalisten rekrytapahtumien järjestämiseksi, jää nähtäväksi. Hankkeemme pyrkii tietysti tätä tarvetta tuomaan esille. Jo yhteinen alusta erilaisista tilaisuuksista informoimiselle valtakunnallisesti toisi pöhinää tilaisuuksiin.

Virtuaalisten kohtaamisten kehittämisen haaste näyttää tällä hetkellä siltä, että kohtaamista tukevien työkalujen löytämisen sijaan haasteet ovat työelämäkumppanien löytämisessä, joilla olisi rohkeutta tulla mukaan uusien ratkaisujen testaamiseen. Seuraava mahdollisuus hankkeemme puitteissa on liene maaliskuussa, jolloin järjestämme kaksiviikkoisen verkostoitumistapahtuman Slackissä Laurean opiskelijoille ja erityisesti Uudellamaalla toimiville työantajille.

Lisätietoa tilaisuudesta julkaisemme hankesivuillamme lähempänä.

Jos kiinnostuit kumppanuudesta kehitystyössä, otathan yhteyttä hankeasiantuntijaamme Marjo Ritmalaan (marjo.ritmala(a)laurea.fi; puh. 040 6734076).

 

Kiitos panoksestanne työkalujen kartoittamiseksi Laurean liiketalouden opiskelijat Ari Laitinen, Niklas Lindfors, Fatni Osman, Marleena Uimaniemi-Laitinen ja Antti Valta!

 


Lähde:

Laitinen A., Lindfors N., Osman F., Uimaniemi-Laitinen M., Valta A., 2017. Someta Duuniin -hanke: Taikuri-palvelukonseptin jatkokehitysprojekti. Projektiraportti Henkilöstövoimavarojen johtamisen opintojaksolla. Laurea-ammattikorkeakoulu 2017.

Artikkelikuva Lilly Rum, Unsplash.com.