Sometaduuniin-hanke kiittää virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseen osallistuneita työnantajia!

Sometaduuniin-hanke kiittää virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseen osallistuneita työnantajia!

Blogi

Sometaduuniin-hanke käynnistyi syksyllä 2016. Tähän mennessä olemme hankkeessa saaneet Laureassa tehdä yhteistyötä työnantajien ja opiskelijoiden virtuaalisten kohtaamisten parissa yhteensä 45 yrityksen kanssa. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia mukana olleita yrityksiä. Apunne eri konseptien ideoinnissa ja testaamiseen osallistumisessa yhdessä hankeväkemme ja opiskelijoiden kanssa on ollut korvaamatonta. Jos virtuaaliset kohtaamiset eivät ole sinulle ennestään tuttuja, summaamme tässä menneitä tilaisuuksia ja hankkeessa tehtyä työtä.

Samalla haastamme kaikki uudet ja vanhat kumppanit mukaan hankkeen loppukiriin kevään 2019 aikana, kun virtuaaliset kohtaamiset huipentuvat valtakunnalliseen verkkotapahtumaan Slackissä. Tapahtuman sisältöön voit vaikuttaa myös itse. Ohjeet löytyvät tästä uutiskirjeestä.

 


Sometaduuniin-hanke kiittää virtuaalisiin kohtaamisiin osallistuneita työnantajia!

Työnhaussa ja rekrytoinnissa hyödynnetään nykyään digitaalisia välineitä ja sosiaalista mediaa laajalti. Yhä useammat työnantajat käyttävät esimerkiksi videohaastattelua tehostaakseen rekrytointiprosessiaan. Työnhakijalla on mahdollisuus tehdä itseään ja osaamistaan näkyväksi työnantajille somekanavien kautta. Vaikka työkalut niin henkilö- kuin työnantajabrändin rakentamiseen ovat lähes rajattomat, voi uudenlaiset toimintatavat jännittää ja tuntua pelottaviltakin. Toisaalta ne voivat myös innostaa koettelemaan rajoja ja löytämään uusia tapoja tarkastella omaa ja muiden toimintaa.

Sometaduuniin-hankkeen työnantajien ja opiskelijoiden virtuaalisissa kohtaamisissa on ollut mukana tähän mennessä 45 rohkeaa ja ennakkoluulotonta työnantajaa kokeilemassa uudenlaista tapaa verkostoitua työantajien ja osaajien kesken. Kiitämme kaikkia tilaisuuksiin osallistuneita. Kiitämme myös kaikkia teitä, jotka olette osallistuneet tilaisuuksien kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin.

Virtuaalisia kohtaamisia on järjestetty tähän mennessä kolmella eri alustalla – parituntisina Adobe Connectissa ja Zoomissa, sekä pariviikkoisina Slackissä keväällä ja syksyllä 2018.  Kaikenkaikkiaan takana on kuusi pilottia. Hanketoimijoiden ohella Laurean opiskelijoilla on ollut tilaisuuksien toteuttamisessa keskeinen rooli ja matkan varrella on syntynyt jo mittava määrä projektiraportteja ja opinnäytetöitä.

 


Hanke huipentuu valtakunnalliseen Someta Duuniin -tapahtumaan 15.4.-3.5.2019

Sometaduuniin-hankkeen toiminta-aika päättyy tämän vuoden loppupuolella, mutta vielä ennen sitä haluamme yhdessä juhlistaa yhdessä tehtyä työtä. Toiminta huipentuu nyt keväällä järjestettävään valtakunnalliseen virtuaaliseen kohtaamiseen Slackissä, jossa nähtiin eniten potentiaalia toimijoiden kohtauttamiseksi ja työnhakuun liittyvän sisällön jakamiseksi. Tilaisuutta suunnitellaan jo tohinalla Laurean, Tampereen ammattikorkeakoulun, Lapin AMKin ja Itä-Suomen yliopiston hanketoimijoiden sekä opiskelijaprojektien voimin alueellisten tapahtumien järjestämiseksi.

Tilaisuus on lähtökohtaisesti avoin kaikille virtuaalisista kohtaamisista kiinnostuneille, sillä päätarkoituksensa ohella se on myös osa hankkeeseen kuuluvaa levittämistyötä. Parhaillaan pohdimme vielä tapahtuman kohderyhmää myös työllistymiseen liittyvän verkostoitumisen näkökulmasta. Tapahtumassa levitämme samalla tätä uutta toimintatapaa sekä hankkeessa tuotettuja opintokokonaisuuksia, materiaalia ja tietoa.

Tapahtumaan ilmoittautuminen alkaa viikolla 10. Seuraathan hankesivujamme. Aiemmat kumppanimme saavat toki kutsun myös sähköpostitse. Jos sinulla on toiveita tapahtuman sisällöstä, kilauta Annalle tai Outille (poissa viikon 9) tai laita sähköpostia sometaduuniin@laurea.fi.

 


Onko sinulla ideoita virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseen?

Sometaduuniin-hankkeessa tehdyistä kokeiluista pyritään jalostamaan toimivia konsepteja ja hyviä toimintamalleja sekä tunnistamaan mahdollisuuksia niiden vakinaistamiseksi. Tarkoitus on sujuvoittaa työnantajien rekrytointiprosessia ja helpottaa opiskelijoiden työnhakua, sekä edesauttaa verkostoitumista ja oikeiden tahojen kohtaamista virtuaalisin keinoin jo opiskeluaikana.

Onko sinulla idea miten virtuaalisia kohtaamisia voitaisi kehittää ja vakinaistaa käyttöön? Kiinnostaako yhteistyö virtuaalisten rekrytointitapojen tiimoilta? Ota rohkeasti yhteyttä niin jutellaan lisää!

 

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Aiemmat Laurean järjestämät tapahtumat sekä toiveiden keruu tulevan tapahtuman osalta:

Anna Nykänen
Projektikoordinaattori, Sometaduuniin-hanke
Laurea-ammattikorkeakoulu
Puh. 046 856 7457
sometaduuniin (a)laurea.fi

Hankkeen levitystapahtuma 15.4.-3.5.2019:

Outi Rantanen
Projektipäällikkö, Sometaduuniin-hanke
Tampereen ammattikorkeakoulu
Puh. 040 672 0889

www.sometaduuniin.fi
https://www.facebook.com/sometaduuniin


 

Hanke saa ESR-tukea Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä.