Portfoliotyöpajan kokemuksia vertaisohjaajan näkökulmasta

Portfoliotyöpajan kokemuksia vertaisohjaajan näkökulmasta

Blogi

Sometaduuniin-hankkeessa kokeiltiin viime syksynä portfolioiden vertaisohjausta. Seuraavassa kirjoituksessa Laurean opiskelija Pia Soininen pohtii kokemuksiaan vertaisohjauksesta ja sen mahdollisuuksista. Pian aiempi portfolioaiheinen kirjoitus on julkaistu täällä.

Olen kuluvan lukukauden aikana tutustunut portfolion tekemiseen. Olen sekä opiskellut portfolion tekoa – ja tehnyt ensimmäisen oman sivuston – että myös opastanut muita samassa asiassa. Laurea-ammattikorkeakoulussa onkin tarjottu portfolion tekemiseen ja opiskeluun monia mahdollisuuksia. Itse olen ollut osallisena kahdessa portfoliotyöskentelyn työpajassa ohjaajana. Molemmissa osanotto on ollut laimeaa. Mietin, mistä tämä johtuu. Henkilökohtaisesti koin, että portfolion tekemisessä vaikeinta oli aloittaminen. Nopean Kyvyt.fi- alustan esittelyn jälkeen pärjäsin hyvin löytyneiden ohjeiden perusteella. Pidin erityisesti lyhyistä ja napakoista ohjevideoista, joihin oli helppo palata uudelleen tarvittaessa. Jos minulla olisi ollut mahdollisuus, olisin kyllä ehdottomasti osallistunut myös virtuaaliopetuksiin.

Voisi kuvitella, että työpaja palvelisi juuri tätä aloittamisen vaikeutta portfoliotyöskentelyssä. Jostain syystä se ei kuitenkaan ole houkutellut kovinkaan monia. Työpaja on tietysti aina aikaan ja paikkaan sidottu. Opiskelijoilla on jo valmiiksi tiukat aikataulut ja pitkät päivät. Ehkä viikot ovat niin täynnä, että kynnys ottaa ylimääräisiä tunteja viikkoon on korkealla. Portfolion aloittaminen työpajassa antaa mahdollisuuden saada henkilökohtaista opastusta. Se mahdollistaa alustaan tutustumisen käytännössä, ohjaaja neuvoo eteenpäin ja opiskelija itse konkreettisesti tekee työn. Työpaja antaa hyvän potkun aloittaa portfolion työstäminen, vaikka valmista ei yhdellä kerralla tulekaan.

Laureassa on käytössä Kyvyt.fi-alusta, joka on aika yksinkertainen käyttää, kunhan pääsee alkuun. Teknisesti alustassa ei ole mitään vaikeaa, täytyy vain tietää, mistä lähtee liikkeelle. Minulla on ollut ilo opastaa muutamaa opiskelijaa Kyvyt.fi-alustan käyttöönottamisessa. Olen ollut aistivinani helpotusta siitä, että alustan käyttäminen onkin yksinkertaista. Opiskelijoilla tuntui olevan ennakkokäsitys, että portfolio on jotain suurta ja monimutkaista. Mietin syitä opiskelijakatoon työpajoissa, ja mieleeni tuli muutama ajatus. Mietin, tietävätkö opiskelijat, mikä portfolio oikeastaan onkaan. Pidetäänkö sitä vaikeana toteuttaa?  Pidetäänkö sitä ehkä työläänä? Hankalana? Laurean opiskelija löytää Kyvyt.fi-sivuston Optima-alustan etusivun kautta. Pitäisikö sen olemassaolosta järjestää jonkinlainen mainoskampanja?

Opintojen alkuvaiheessa aloitettu portfolio olisi yksi tapa tutustuttaa opiskelijat portfolion käyttöön läpi opintojen. Nyt portfolioon tutustutaan lähinnä uraopintojen yhteydessä. Tämä tapahtuu yleensä opintojen ollessa jo hyvässä vauhdissa. Portfolion teko on tällöin yksi yksittäinen tehtävä, vaikka parhaimmillaan sen voisi linkittää osaksi opinoja kaikkiin tehtäviin. Jos portfolio olisi tuttu opintojen alusta alkaen, ei sen tekemisestä tulisi ikävää pakkoa opintojen loppuvaiheessa.

 


 

Kiitämme Pia Soinista vertaisohjaajan kokemustensa jakamisesta!