Portfolio

<Takaisin

Icon
Tulostettava portfolio-ohje (Kyvyt.fi)

Tulostettava ohje on suunnitteltu siten, että se sisältää ohjeita niin portfolion ideasta kuin teknisestä toteuttamisesta Kyvyt.fi-alustalla. Voit tehdä ohjeesta oman versiosi.

Koko: A4, kaksi sivua.

Icon
Printable ePortfolio Instructions (Kyvyt.fi)

The printable instuctions have been designed to contain both information on the idea of an ePortfolio as well as technical instructions especially for how to use Kyvyt.fi-platform.  Please feel free to edit your own version of the instructions.

Size: A4, 2 pages.

Icon
Koosteraportti: E-portfolio pedagogisena välineenä ja esimerkkejä hyvistä käytänteistä maailmalla

Koosteraportin tarkoitus on tarkastella e-portfolion soveltamista korkeakoulukontekstissa kirjallisuuden ja kansainvälisten esimerkkien pohjalta. Raportin lopusta löytyy käytettyjen lähteiden lisäksi linkkilista aiheen kannalta hyödyllisiin aineistoihin ja oppaisiin. Raportin on koostanut Sometaduuniin-hankkeen Laurean hankeassistetti Saara Gröhn osana hankkeen portfoliokäytänteiden kehittämistehtävää.

Icon
Diat portfolion käytön kouluttamiseksi

Oheiset diat ovat vapaasti muokattavissa portfolion käytön kouluttamiseksi.

Portfolioesimerkit päivitetty 25.6.2019

Icon
Kyvyt.fi Portfolio Instruction Videos in English

Moni oppilaitos on tehnyt videoita Kyvyt.fi portfolioalustan käytöstä suomeksi. Englanniksi videot puuttuivat, joten täydensimme videovarantoa peruskäyttöä tukevilla ohjeilla, jotta myös kansainväliset opiskelijat saavat apua portfolionsa tekoon.

Icon
Developing Portfolio Practices at Laurea University of Applied Sciences

Presentation in eApril conference on 1st of December 2017. The prestentation makes the challenges visibile that the lecturers, students and management have confronted.

Icon
Alustoja oman osaamisen esille tuomiseen

Koonti erilaisista mahdollisuuksista tuoda esille omaa osaamistaan. Esityksessä pohditaan eri alustojen etuja ja rajoitteita sekä annetaan esimerkkejä portfolioista.