Portfolio

<Takaisin

Icon
Portfolioaiheiset videot YouTubessa

Hankkeen tekemät e-portfoliota koskevat videot ovat vapaasti hyödynnettävissä YouTubessa omalla soittolistallaan.

Icon
Laurea Journal: Unelma opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämisestä ePortfoliota kokoamalla

Asiantuntijapuheenvuorossa haastattelemme Unelma-Pulina Portfoliota, joka on perehtynyt sosiaalisen median käyttöä työnhaussa ja rekrytoinnissa edistävän Sometaduuniin-hankkeen aikana ePortfolion pedagogisiin mahdollisuuksiin ja tehnyt asiasta oppimateriaalin, joka toimii aihetta käsittelevän verkkokoulutuksen perustana.

Haastattelussamme Unelma-Pulina esittää korkeakouluille haasteen opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämisestä, jota ePortfolion käyttöönotto opiskelijan omaksi oppimisympäristöksi voidaan valjastaa tukemaan.

Icon
Ohje Kyvyt.fi-palautuslaatikon käyttöön

Kyvyt.fi-järjestelmässä portfoliosivut voi pyytää arvioitavaksi palautuslaatikkoon.

Icon
Portfolio työllistymiseen liittyvän ohjauksen välineenä : Opas ohjaajalle

Laurean opiskelijoiden Heini Kuusiston ja Sofia Alaviirin opinnäytetyössä hankkeen yhteistyökorkeakoulujen ohjaajille opas, jonka avulla voidaan tukea opiskelijaa tekemään itselleen ja työelämätavoitteista polkua varten portfolio.

Icon
Kokemuksia portfolion käytöstä ja hyödyntämisestä työnhaussa

Laurean opiskelija Fatni Yusuf Osmanin opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten eri ammattilaiset käyttävät portfoliota henkilöbrändäykseen ja kuinka he markkinoivat omaa osaamistaan. Työn toisena tavoitteena oli myös löytää erilaisia case-esimerkkejä Sometaduuniin-hankkeelle. Opinnäytetyön tulokset vahvistivat jo olemassa olevia käsityksiä siitä, että portfolio on oman osaamisen näkyväksi tekemisen ja markkinoinnin väline.

Icon
Unelma-Pulina Portfolio

Unelma-Pulina kertoo omassa portfoliossaan mahdollisuuksistaan ja tarjoaa ajatuksia pedagogiseen kehittämiseen sekä myös ohjeita mm. portfolion tekniseen käyttöön. Portfolio on jatkuvasti kehittyvä.

Icon
ePortfolion dynaamisuus - ePortfolion monipuoliset mahdollisuudet -raportti

Itä-Suomen yliopiston harjoittelijan Eeva-Liisa Parkkosen kokoama koonti portfolion mahdollisuuksista.

Icon
Portfolio työllistymiseen liittyvän ohjauksen välineenä -opas ohjaajalle

Opas on tarkoitettu korkeakoulujen ohjaajien käyttöön. Opas sisältää selkeitä käytännön vinkkejä siitä, miten opiskelijaa voidaan motivoituneesti ohjata portfoliotyöskentelyyn työllistymisen tueksi. Portfolio-opas on laadittu Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden opinnäytetyönä. Oppaan laatimisen aineistona on käytetty uraohjaajien- ja valmentajien haastatteluja ja alan viitekirjallisuutta.Oppaan ovat tehneet opinnäytetyönään Laurean sosionomiopiskelijat Sofia Alaviiri ja Heini Kuusisto.

Icon
Englanninkieliset diat portfolion käytön kouluttamiseksi

Oheiset diat ovat vapaasti muokattavissa portfolion käytön kouluttamiseksi.

These slides have been made to train the use of portfolio. Please feel free to modify the slides as you like.

Icon
Pedagoginen käsikirjoitus portfoliokoulutukselle (Kyvyt.fi)

Tätä pedagogista käsikirjoitusta voit hyödyntää suunnitellessasi Kyvyt.fi portfoliokoulutusta. Käsikirjoituksessa viitataan koulutusdioihin, jotka voit ladata materiaalipankista nimellä Diat portfolion käytön kouluttamiseksi.