Portfolio-osaaminen kesäksi kuntoon

Portfolio-osaaminen kesäksi kuntoon

Blogi , Slider

Ohjauksen merkitys korostuu tänä päivänä oppilaitoksissa. Yksi tehokas ohjauksen työkalu on portfolio. Ohjaajan näkökulmasta portfolio mahdollistaa monipuolisen ja ajantasaisen ohjauksen. Toisaalta taas opiskelija voi portfoliossa yhdistää kokonaisvaltaisesti oppimistaan: oppilaitoksen seinien sisällä saadut tiedot yhdistyvät työssä ja vapaa-ajalla hankittuun osaamiseen. Portfolio on opiskelijalle myös oiva reflektoinnin työväline.

Ohjaajan on mahdollista lisätä portfolio-osaamistaan suorittamalla verkkokurssin ePortfolion pedagoginen käyttö. Rekisteröitymällä Eliademyyn pääsee suorittamaan kyseisiä opintoja osoitteessa https://eliademy.com/app/a/courses/e494041454. Opinnot on tuotettu osana Sometaduuniin-hanketta.

Osoita osaamisesi
Opinnoista on mahdollista hakea kuluvan vuoden aikana osaamismerkkiä E-portfolion pedagoginen käyttäjä. Hakeminen tapahtuu osoitteessa https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/PPFEZXaGPJa11E/apply

Osaamismerkin saamiseen vaaditaan joko oman e-portfolion tekeminen tai sellaisen artikkelin/blogikirjoituksen julkaisemien, joka todentaa kirjoittajan portfolio-osaamisen. Osaamismerkin saajalta odotetaan, että hän omaa taidot digitaalisen portfolion laatimiseksi ja pystyy hyödyntämään portfoliota niin ohjauksessa, arvioinnissa kuin osaamisen tunnistamisessakin.

Apua portfoliopulmiin
Jos innostusta portfolioasioihin löytyy, mutta vielä pohdituttaa, miten pääsisi alkuun, kannattaa suunnata Sometaduuniin-sivujen materiaalipankkiin. Sinne on koottu kattavasti erilaista portfoliomateriaalia. Materiaaleja voi vapaasti hyödyntää omassa opetuksessa ja opiskelijoiden motivoinnissa. Materiaaleista löytyy mm. diasarja, jota voi hyödyntää silloin, kun portfoliotyöskentelyä aloitellaan opiskelijoiden kanssa. Materiaalipankissa on myös opas, miten portfoliota voi hyödyntää työllistymiseen liittyvän ohjauksen välineenä.

___________________________________________________________________

Kuva: Unsplash.com Niklas Veenhuis