Pedagogista pulinaa portfoliosta

Pedagogista pulinaa portfoliosta

Blogi , Slider

Portfolio-sana on ollut ihmisten huulilla parin viime vuoden ajan niin hyvässä kuin pahassakin. Portfolion tarpeellisuutta epäillään, kun kuitenkin LinkedIn on merkittävä työnhaku- ja verkostoitumiskanava. Toisaalta taas moni on herännyt huomaamaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia portfoliotyöskentely tarjoaa oppimisen rikastamiseksi ja reflektoimiseksi.

Opettajien työ on jatkuvaa kilpajuoksua erilaisten oppimistrendien ja -työkalujen kanssa. Voi tuntua uuvuttavalta ottaa taas yhtä työkalua käyttöön. Ennen kuin miettii portfolioalustaa, olisi kuitenkin syytä kysyä itseltään, mitä haluaisi portfoliotyöskentelyllä saavuttaa. Alusta on vain keino päämäärien saavuttamiseen.

Kaiken opetuksen taustalla vaikuttaa pedagoginen ajattelumaailma. Kun halutaan tehdä oppimisprosessi läpinäkyväksi oppijalle itselleen, on portfolio oiva työkalu siihen. Portfoliotyöskentely auttaa reflektoimaan omaa oppimista uudesta näkökulmasta ja se mahdollistaa pitkänkin aikavälin oppimistulosten seurannan. Parhaimmillaan portfolio kokoaa yhteen oppijan elämän eri osa-alueet: koulun ja vapaa-ajan. Tällä tavoin tuetaan kokonaisvaltaista oppimista, sillä oppimista tapahtuu valtavasti koulun seinien ulkopuolella.

Portfolio on elämää ja oppimista varten

Portfolion tarkoitus ei ole pelkästään olla paikka, jonne säilötään – ja kenties unohdetaan – tehtävät ja muut dokumentit. Parhaimmillaan portfolio tukee oppijaa koko oppimispolun varrella. Se ei siis rajoitu koulumaailmaan, vaan kulkee oppijan mukana esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksissa. Ohjaajan tehtävänä on toimia keskustelukumppanina ja auttaa oppijaa portfoliokarikoiden yli. Ensisijaisen tärkeää on, että oppija saa palautetta portfoliostaan – paitsi ohjaajalta, myös muilta ryhmän jäseniltä. Tällöin oppijalla on parhaat mahdollisuudet kehittää sekä itseään että portfolioaan.

Yksi tämän päivän tärkeimmistä osaamisvalmiuksista ovat monipuoliset digitaidot. Ne ovat tarpeen niin oppijalle kuin ohjaajallekin. Kun oppija laatii omaa portfolioaan, hänen digikyvykkyytensä kasvaa: hän voi liittää portfolioonsa hyvin erilaista ja erilaisin välinein tehtyä materiaalia ja näin näyttää digiosaamistaan. Oman portfolion kokoaminen voi myös innostaa opiskelijaa kokeilemaan uusia tapoja toimia ja keksimään innovatiivisia ratkaisuja.

Opi ja innosta

Sometaduuniin-hankeen puitteissa on laadittu ePortfolion pedagoginen käyttö -verkkokoulutus, jonka avulla ohjaaja voi tutustua portfolion käyttöön osana opetusta, ideoida portfolion käyttöä omilla toteutuksillaan ja keskustella muiden ohjaajien kanssa portfoliokäytänteistä.

Verkkokoulutus toteutetaan Eliademy-alustalla ja se on kaikille avoin. Koulutukseen liittyy kiinteästi Unelma-Pulinan portfolio, jonne on kerätty runsaasti materiaalia portfoliopedagogiikkaan liittyen. Samalla Unelma-Pulinan portfolio toimii esimerkkinä, miten jokainen meistä voi koota oman portfolion, juuri sellaisen, joka parhaiten kuvaa itseään ja vahvuuksiaan.

Pääset tutustumaan koulutukseen tästä linkistä (vaatii rekisteröitymisen Eliademyyn) https://eliademy.com/app/a/courses/e494041454

Käy kurkkaamassa ja sukella portfoliopedagogiikan monipuoliseen maailmaan!

***

Kuvituskuva palvelusta Unsplash, kuvaaja AbsolutVision.