Tekijänoikeudet

SometaDuuniin-opintojen sisällöt on suunniteltu ja toteutettu EU:n rahoittamassa Someta Duuniin -hankkeessa Lapin AMKin toimesta. 

Creative Commons:

BY: Teosta saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti ja siitä saa luoda johdannaisteoksia, kunhan tekijän tai oikeudenomistajan nimi mainitaan asianmukaisesti.

SA: Johdannaisteoksia saa levittää vain samalla lisenssillä kuin alkuperäistä teosta.