Opintojen työprosessi

Lapin AMKin Antti Haase ja Kati Koivunen kertovat ITK-päivien (2019) esityksessä SometaDuuniin-opintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja saadusta palautteesta.

Antti Haase kuvaa Kati Koivusen videojuontoja Lapin AMKin SmartSet-studiossa.

Timo Puukko ja Antti Haase valmistelevat Katjaana Petäjäjärven vlog-kuvauksia.