Opettajille

Hei opinto-ohjaaja, opettajatuutori, uravalmentaja, opettaja!

Tässä oppaassa

  • esittelemme SometaDuuniin-opinnot
  • esittelemme korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia urataitoja selvittänyttä tutkimusta
  • kerromme, miten voit käyttää niitä opetuksessa/ohjauksessa
  • kerromme, mitä ne vaativat opiskelijalta
  • annamme esimerkkejä SometaDuuniin opintojen hyödyntämisestä
  • esittelemme saatua opiskelijapalautetta sekä
  • kuvaamme SometaDuuniin-opintojen rakenteen, tavoitteet, sisällöt ja tehtävät.