Omat opinnot

Opi, kuinka viestit vaikuttavasti

Kuinka käyttää strategisen markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen tekniikkoja oman ammatillisen imagon luomiseen, kehittämiseen ja markkinointiin?

Kuinka luoda verkostoja ja etsiä omaa osaamista tukevia piilotyöpaikkoja?

Opintokokonaisuus sisältää neljä moduulia, jotka sisältävät varsinaiset oppitunnit. Ohessa olevista moduuleista pääset oppituntien aineistoihin.