3. Minäkö brändi?

Opiskelijan polku

Uratavoitteen ja oman osaamisen muuntaminen digitaaliseksi osaajaprofiiliksi sekä sen tavoitteellinen, monimediainen brändiviestintä ja jatkuva kehittäminen.

Punainen lanka on opiskelijan polku: millä strategialla pääsen tavoitteeseen, joka edellisessä kohdassa on määritelty?

Tavoitteena

  • Digitaalisen osaajaprofiilin, ammatillisen brändi-identiteetin rakentaminen. 
  • Osaajaprofiilin kasvattaminen eri netti- ja some-areenoilla tavoitteelliseksi, monimediaiseksi osaajaprofiilitarinaksi ja sen jatkuva kehittäminen.

Moduulin sisältö

Moduulit