4. Minäkö media?

Opiskelijan polku

Opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä asiantuntijuus muodostuu ja kuinka markkinoida asiantuntijuutta.

Hän ymmärtää yhteistyön ja verkostoitumisen muiden kanssa olevan yksi ammatillisen menestyksen avaintekijöistä.

Vaikuttaminen ja verkostoituminen ovat pitkän tähtäimen toimia, joilla on vaikutusta sekä työmarkkina-arvoon että henkilökohtaiseen kasvuun. Siksi toimintaa kannattaa suunnitella ja johtaa.

Tavoitteena

  • aloittaa systemaattinen profiloituminen verkossa 
  • valjastaa sometyökalut käyttöön konkreettisesti, tavoitteena oman uran hallinta sekä työllistyminen
  • asettaa mittarit oman somenäkyvyyden kehittämisen tueksi 
  • hyödyntää tarinankerrontaa viestinnässä
  • Verkostoitua asiantuntijana muiden alan toimijoiden kanssa.

Moduulin sisältö

Moduulit