2. Intohimosta uraksi

Opiskelijan polku

Oman osaamisen tunnistetaan ja kootaan osaamiskartaksi, joka tiivistetään uratarinaksi.

Opiskelija punnitsee omia unelmiaan ja motivaatiotaan.

Itsetuntemusharjoitusten avulla kartoitetaan oma osaaminen ja vahvuudet sekä ammatilliset kiinnostuksen kohteet ja uratavoitteet. Näiden pohjalta laaditaan tavoitteellinen osaajaprofiili ja visuaalinen CV.

Tavoitteena

  • Oman osaamisen kuvaaminen moniulotteisena ja -tasoisena sekä kattavana osaamiskarttana ja uratarinana.
  • Osaamisvahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja tulevaisuuden uratavoitteiden tiivistäminen tavoitteelliseksi osaajaprofiiliksi ja visuaaliseksi CV:ksi.

Moduulin sisältö

Moduulit