1. Minäkö oman onneni seppä?

Opiskelijan polku

Opiskelija ymmärtää, miten globaalit megatrendit muuttavat työn tekemistä, työorganisaatioita ja työn tekemisen osaamisvaatimuksia. Digitaalisuus megatrendeistä merkittävimpänä muuttaa myös työmarkkinoiden toimintakäytäntöjä.

Työelämään valmistautuva opiskelija ymmärtää, millaisia työelämä- ja työuravalmiuksia kiihtyvä työmarkkinoiden muutos heiltä edellyttää. Digitaaliset urataidot avaavat aktiiviselle työnhakijalle uusia kanavia ja välineitä, joilla voi kasvattaa työllistymisen kannalta tärkeitä verkostoja sekä markkinoida osaamistaan ja tulla rekrytoiduksi.

Tavoitteena

  • Ymmärtää työelämän jatkuva muutos ja tunnistaa sen vaikutus työelämäosaamisiin.
  • Sisäistää digitaalisten urataitojen välttämättömyys työmarkkinoilla pärjäämisessä.

Moduulin sisältö

Moduulit