Koulutusmateriaalit

<Takaisin

Icon
MOOC-opintojen opas ohjaajille

Ohjaajille ja opettajille on tuotettu opas MOOC-opintojen ohjaamiseen.

Ohjaajille on myös luotu oma verkkokurssi.

Pääkohderyhmänä on korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö. Avoin materiaali sopii myös muille ohjausalan toimijoille kouluasteesta ja ohjausympäristöstä riippumatta. Sisällöt soveltuvat myös kaikille ohjauksesta ja omien taitojen kehittämisestä kiinnostuneille!

TAVOITTEET

 • Kehittää osaamista ja lisätä tietoa uraohjauksesta
 • Lisätä tietoa digitaalisuuden lisääntymisestä ja sen vaikutuksista eri osa-alueisiin ohjaus- ja opetustyössä
 • Kehittää taitoja kehittyvien digitaalisten välineiden ja ympäristöjen hyödyntämiseen osana omaa asiantuntijuutta
Icon
Työelämän oikeudellinen opas

Laurean opiskelija Anne Jutila käsittelee opinnäytetyössään monipuolisesti työoikeuteen ja sosiaaliseen mediaan liittyvää lainsäädäntöä. Työn tarkoitus on herättää korkeakoulutettujen opiskelijoiden kiinnostus juridiikkaa ja työoikeutta kohtaan aiheena.  Opinnäytetyön tuloksena on syntynyt työelämän oikeudellinen opas, joka on suunnattu erityisesti korkeakoulutetuille opiskelijoille.

Icon
Social Media Job hunt - webinar recording

In the webinar recoding Miina Kivelä gives a lot of useful tips on how to act professionally in social media and how to utilize it for a job hunt.

Miina Kivelä works as a lecturer in digital marketing in Tampere University of Applied Sciences. Her main topics of teaching are social media, digital marketing and business planning. Miina is passionate about blogging, instagramming, content creation and personal branding. For further information visit Miina’s LinkedIn-profile: https://www.linkedin.com/in/miinakivela/.

Length: 30:29

Icon
Esimiesten portfoliokoulutus

Käytimme oheista lomaketta Laureassa esimiesten työpajassa. Lomake jaettiin työpajan alkaessa siten, että se oli kahtiataitettu ja kysymys, mikä on opiskelijalle tärkeintä koulutuksessa yleisesti oli päälimmäisenä vastattavana. Tämän jälkeen käsiteltiin portfoliota yleisesti vastaavilla dioilla kuin materiaalipankissa jaetuissa koulutusdioissa on esitetty. Työpajavaiheessa lomake avattiin ja käännettiin ja haettiin esimerkkien avulla vastausta kahteen kysymykseen. Esimiehet työskentelivät pareittain eri sivustoja tutkien ja ajatuksia Padleteille kirjaten. Koulutuksen lopussa käännettiin paperi ja kirjattiin itsenäisesti tavoitteet, joita on valmis asettamaan portfolionkäytön kehittämiselle johtamassaan koulutuksessa. Lomakkeet kerättiin koulutuksen lopussa ja yhteinen tavoite tiivistettiin kirjoitusten pohjalta.

Icon
Digital Career Literacy -poster (Hooley)

Digitaaliset career literacy -poster (Hooley 2012).

A3-size infographic.

Icon
Henkilöbrändäys-webinaarin videotallenne 11.12.2017

11.12.2017 TAMKilla pidetyn Henkilöbrändäys-webinaarin videotallenne. Asiantuntijana Henna Niiranen, Differo ja kesto 1:30.

Webinaarin sisältö:

 • Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa – miten näytän osaamiseni verkossa?
 • Eri somekanavien perusteet ja etiketti
 • Vinkkejä bloggaamiseen
 • Videoiden hyödyntäminen henkilöbrändäyksessä
 • Täsmävinkit työnhaun vauhdittamiseen verkossa
 • Oman vaikuttavuuden seuraaminen

 

Icon
Henkilöbrändäys-webinaarin esitysmateriaali 11.12.2017

11.12.2017 TAMKilla pidetyn Henkilöbrändäys-webinaarin esitysmateriaali. Tekijä: Henna Niiranen, Differo

Webinaariesityksen sisältö:

 • Asiantuntijana sosiaalisessa mediassa – miten näytän osaamiseni verkossa?
 • Eri somekanavien perusteet ja etiketti
 • Vinkkejä bloggaamiseen
 • Videoiden hyödyntäminen henkilöbrändäyksessä
 • Täsmävinkit työnhaun vauhdittamiseen verkossa
 • Oman vaikuttavuuden seuraaminen
Icon
Tallenne: webinaari portfolion ja PLE:n ohjauskäytänteistä

4.12.2017 pidetyn AC-webinaarin tallenne. (Tallennus muistui järjestäjien mieleen hieman jälkijunassa - tämä selittää lentävän lähdön asiassa). Tallenteella Laurean, UEF:in, HAMKin sekä Savonian edustajat kertovat käytänteistään.

Icon
Portfolion ja PLE:n ohjauskäytänteitä korkeakouluissa

4.12.2017 webinaarin esitysmateriaalit (Laurea, UEF, HAMK ja Savonia).

Icon
Digitaaliset Urataidot (A3)

Digitaaliset urataidot -huoneentaulu (Hooley 2012).

Infograafi on A3-koossa.