KILPAILUKUTSU

KILPAILUKUTSU

Ajankohtaista

KILPAILUKUTSU VIRTUAALISTEN KOHTAAMISTEN KEHITTÄMISEKSI

Someta Duuniin – sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen tukena -hanke kutsuu mukaan kehittämään työnantajien ja opiskelijoiden välille virtuaalisia ja reaaliaikaisia kohtaamispaikkoja. nykyisiä alustoja ja ohjelmia hyödyntäen. Hankkeen aikana pilotoidaan erilaisia konsepteja, joita nyt (15.2.2017) käynnistyvässä kilpailussa haetaan.

KUKA VOI OSALLISTUA KILPAILUUN?

Kilpailuun voivat osallistua kaikki virtuaalisten ratkaisujen kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat tai vastavalmistuneet. Voit osallistua yksin vai tiimissä (maks. 4 henkilöä). Joukkueen tulee ilmoittautua kisaan e-lomake täyttämällä, jotta voimme tarvittaessa olla teihin yhteydessä.

 

KILPAILUN TAVOITE

Korkeakoulukentällä on järjestetty erilaisia kohtaamisia työnantajien ja opiskelijoiden välillä työllistymisen tukemiseksi. Tällaisia kohtaamisia ovat muun muassa erilaiset ura- ja rekrytapahtumat, speed dating -tapaamiset, messut, yritysesittäytymiset ja verkostoitumistilaisuudet. Näiden tapahtumien järjestämisen haaste on ollut, että ne vaativat paljon organisointia. Toisaalta yhteistä aikaa kohtaamiselle on vaikea löytää eikä ajallisesti työn ja työntekijän tarve kohtaa isoilla massoilla. Pienyritysten ja järjestöjen voi olla vaikea päästä osallistumaan maksullisiin tapahtumiin.

Kilpailun tavoitteena on kehittää digitaalisia ratkaisuja ja sisältöjä virtuaalisiin kohtaamisiin työnhakijan ja -antajan välillä. Uudet virtuaaliset foorumit takaavat valtakunnallisesti tasapuoliset mahdollisuudet rekrytoitumiseen alueellisten fyysisten rajojen murtuessa.

Alustoja, joissa opiskelijat tuovat ilmi osaamistaan, ja joiden yhteyteen virtuaalisia kohtaamisia voisi rakentaa, ovat esimerkiksi LinkedIn sekä portfoliosivut. Työpaikkoja opiskelijoille välitetään erityisesti Jobstepissä (jatkossa Jobiilissa), Aarresaaressa ja korkeakoulujen omilla alustoilla. Erilaisia virtuaalisen kohtaamisen mahdollistavia sovelluksia ja ohjelmia on tarjolla useita, joiden käyttöä tarkoitukseen on kilpailussa tarkoitus tarkastella.

Haluatko kuulla tai kysyä lisää? Järjestämme kilpailun alkupuolella kisainfot, joissa voit kysyä lisää kohtaamisten tavoitteista ja välineistä. Ajankohdat ovat 13.3. klo 15-16 ja 29.3. klo 13-14. Kilpailun aikana pidämme kyselytunnit, joihin voit tulla mukaan sen hetkisiä ajatuksiasi testaamaan tai kysymään. Kyselytunnit ovat 6.4. klo 9-10.30 ja 3.5. klo 14.30-16.

Liity infoihin ja kyselytunnille omalla nimelläsi kirjautumalla osoitteessa https://connect.funet.fi/starahanke/

 

KILPAILUN TUOTOS

Kilpailijat tuottavat järjestäjille enintään kymmenen (10) sivun mittaisen raportin, jossa kuvataan kehitetty konsepti virtuaaliselle kohtaamiselle työnhakijan ja työnantajan välillä. Raportista tulee ilmetä vertailu eri välineistä, joita on harkittu virtuaalisen kohtaamisen toteutukseen konseptia suunniteltaessa sekä perustelut tehdyille valinnoille. Konseptissa tulee kuvata tilaisuuden suunnittelun ja toteutuksen kulku. Suunniteltua ratkaisua tulee arvioida ainakin seuraavat näkökulmat ja arviointikriteerit huomioiden: kustannukset, organisoimiseen tarvittava työmäärä, tietoturva, kiinnostavuus, käytettävyys ja käyttäjäystävällisyys.

 

KILPAILUUN OSALLISTUMISEN EHDOT, PALKINTO JA VOITTAJAN JULKAISEMINEN

Raportti tulee toimittaa 21.5.2017 mennessä kilpailun järjestäjille palautuslomakkeen kautta. Osallistumalla kilpailuun raportin tekijät luovuttavat hankkeelle oikeuden hyödyntää ja jatkokehittää kuvattua konseptia. Koonti ideoista julkaistaan hankkeen kotisivuilla www.sometaduuniin.fi.

Laurean hanketiimi valitsee toimitetuista konsepteista kolme parasta yllämainitut arviointikriteerit huomioiden. Kolme parasta työtä esitellään hankkeen ohjausryhmän jäsenistä koostuvalle raadille, joka valitsee voittajan. Kaikille osallistujille tarjotaan mahdollisuus osallistua syksyllä webinaariin koskien sosiaalisen median käyttöä työnhaussa.

Voittajajoukkueen jäsenillä on mahdollisuus lunastaa palkintona kullekin oma tablettitietokone osallistumalla hankkeen tarjoamaan webinaariin tai muuhun koulutukseen tai virtuaalisen kohtaamispaikan
testaamiseen hanketoimijoiden kanssa.

Kilpailun voittaja ratkeaa 16.6.2017 mennessä ja tästä ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Sekä voittaja että lyhyt kuvaus voittaneesta konseptista julkaistaan myös Laurea-ammattikorkeakoulun tiedotteissa ja hankkeen kotisivulla. Kysyttävää kilpailusta? Ota yhteyttä meihin osoitteeseen stara@laurea.fi.

Kilpailun järjestävää Someta Duuniin-hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimesta.

Seuraa hanketta Facebookissa sivulla Someta duuniin tai hankesivuilla www.sometaduuniin.fi.