Hankkeessa mukana olleet Laurean opiskelijat ja heidän panoksensa kehitystyössä

Uncategorized

Laurean molemmat osahankkeet tarjosivat monipuolisia kehittämistehtäviä 62 opiskelijalle. Seuraavassa on listattu hankkeessa mukana olleet opiskelijat ja heidän tehtävänsä.

Virtuaalisten kohtaamisten kehittäminen

Virtuaalisten kohtaamisten osalta olemme olleet kehittämässä jotain aivan uutta. Virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseksi tarvitaan niin asiakasymmärrystä, jossa palvelumuotoilu nousee keskiöön, kuin tietoa soveltuvista alustoista ja niiden tietoturvallisesta käytöstä. Tarvitaan myös osaamista tapahtumien suunnittelemiseksi sekä niiden markkinointia.

Valmistuneet projektit ja opinnäytetyöt:

Portfoliokäytänteiden kehittäminen

Myös portfoliokäytänteiden kehittäminen tarjosi projektiaiheita mm. ohjeistusten kehittämiseksi. Seuraaviat projektit toteutettiin hankkeen aikana: