Hankkeessa mukana olleet Laurean opiskelijat ja heidän panoksensa kehitystyössä

Uncategorized

Laurean molemmat osahankkeet tarjoavat monipuolisia kehittämistehtäviä opiskelijoille. Seuraavassa on listattu hankkeessa mukana olleet opiskelijat ja heidän tehtävänsä.

Virtuaalisten kohtaamisten kehittäminen

Virtuaalisten kohtaamisten osalta olemme kehittämässä jotain aivan uutta. Virtuaalisten kohtaamisten kehittämiseksi tarvitaan niin asiakasymmärrystä, jossa palvelumuotoilu nousee keskiöön, kuin tietoa soveltuvista alustoista ja niiden tietoturvallisesta käytöstä. Tarvitaan myös osaamista tapahtumien suunnittelemiseksi sekä niiden markkinointia.

Valmistuneet projektit ja opinnäytetyöt

Ville Savolainen; turvallisuusalan koulutus, opinnäytetyö: Job applicant’s information security – Instant messaging applications as a part of virtual recruitment (2017)

Juha Salovirta  (pj), Esko Merviö, Merily Kasela, Janita Bergbom,  Esa Aalto; liiketalouden koulutus, projekti: Virtuaalisten kohtaamisten markkinointi: Onnin blogin osat 1-5 hankesivuilla ja Keskon haastatteluvideot osa 1, osa 2 ja osa 3. (2017)

Niklas Lindfors  (pj), Ari Laitinen, Fatni Osman Yusuf, Marleena Uimaniemi-Laitinen ja Antti Valta  2017. Someta Duuniin -hanke: Taikuri-palvelukonseptin jatkokehitysprojekti. Projektiraportti Henkilöstövoimavarojen johtamisen opintojaksolla. Laurea-ammattikorkeakoulu 2017. (Projektiraporttia ei ole julkaistu; hankkeen kirjoittama blogiteksti referoi ajatuksia.)

Ilja Prohorov; liiketalouden koulutus: selvitys alustoista ja niiden toimivuudesta; opinnäytetyö: Adobe Connect, sosiaalisen median sovelluksena virtuaalisissa kohtaamisissa (2018)

Jutta Vehmanen; liiketalouden koultuus, opinnäytetyö: Sometaduuniin! Työantajatutkimuksen suunnittelu ja toteutus (2018)

Samu Hurskainen  ja Saku Sairanen; liiketalouden koulutus, opinnäytetyö: Virtuaalisten kohtaamisten markkinointi – Case: Sometaduuniin (2018)

Tiina Korhonen; palvelumuotoilun YAMK-koulutus; projekti: virtuaalisten kohtaamisten palvelumuotoilu (2018)

Pia Soininen: virtuaalisten kohtaamisten järjestäjän työkalun kehittäminen projektina (2018)

Anne Jutila; liiketalouden koulutus: oikeudelliset kysymykset virtuaalisissa kohtaamisissa, opinnäytetyö: Työoikeudellista tietoa työelämään (2018)

Laurean YAMK-opiskelijat tarkastelivat projetina virtuaalisia kohtaamisia mm. mobiilisovellusten käytön näkökulmasta. (Projektiraporttia ei ole julkaistu, 2018)

Seuraavat kaksi tiimiä työstivät virtuaalisten kohtaamisten markkinointia sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamista. Lisäksi he toteuttivat liiketalouden opiskelijoille suunnatun virtuaalisen kohtaamisen huhtikuussa 2018:

  • Tiimi 1: Erika Salonen, Tuukka Hiltunen, Anne Nuutinen, Lari Jukola, Erik Leini
  • Tiimi 2: Aleksi Niemi, Veikko Karvonen, Teemu Rinne, Lasse Paavilainen, Janika Meddahl

Liiketalouden opiskelijoiden Sari Hartikaisen, Ilmari Hyvösen, Aatu Iivanaisen, Regina Kaprinskayan, Iina Keski-Saarin ja Roni Wahlin merkittä työväpanos oli tukea syksyllä 2018 järjestettyjen kohtaamisten markkinointia ja yrityskumppanien hankintaa. Lisäksi he tekivät ehdotuksen tapahtumien järjestämisen liiketoimintasuunnitelmasta. (Projektiraporttia ei ole julkaistu)

Käynnissäolevat projektit ja opinnäytetyöt

Emma Barck; liiketalouden koulutus, opinnäytetyö: virtuaalinen kohtaaminen Slackissä – konseptin ja ohjeiden suunnittelu

Anne Riihonen, YAMK: virtuaalisten kohtaamisten sisällön tuotanto ja arviointi

Portfoliokäytänteiden kehittäminen

Myös portfoliokäytänteiden kehittäminen on tarjonnut projektiaiheita mm. ohjeistusten kehittämiseksi. Seuraavia projekteja on toteutettu hankkeen aikana:

Valmistuneet projektit ja opinnäytetyöt:

Soininen Pia; liiketalouden koulutus, projekti: portfolion vertaisohjaaminen – raportti ja kehittämisajatukset kokemuksiin perustuen. Blogikirjoitukset portfoliotyöpajan vertaisohjaajana olemisesta sekä oman portfolion aloittamisesta (2018)

Fatni Osman Yusuf; Miten käytän portfoliota henkilöbrändäykseen ja oman osaamisen markkinointiin? Erilaisten alakohtaisten esimerkkien työstäminen hankkeessa käytettäviksi esimerkeiksi. Opinnäytetyö: Kokemuksia portfolion käytöstä ja hyödyntämisestä työnhaussa (2018)

Heini Kuusisto ja Sofia Alaviiri; opinnäytetyö: Portfolio työllistymiseen liittyvän ohjauksen välineenä: opas ohjaajille (2018)

Kiinnostuitko olemaan mukana kehittämistyössä? Ota yhteys sometaduuniin(a)laurea.fi.