Adobe Connectin Breakout-huoneet työhaastattelutilana

Adobe Connectin Breakout-huoneet työhaastattelutilana

Blogi

Loimme hankkeessa virtuaalisen kohtaamisen pilottikonseptin, jossa työhaastattelu tapahtuu virtuaalisessa Adobe Connect -huoneessa. Prosessi käytiin läpi työnantajan kanssa. Sekä työnantajalle että työnhakijalle tarjotaan vielä erilliset tekniset ohjeet, joilla yritetään taata laitteiden tekninen toimivuus tilaisuuden aikana. Ensimmäiseen testitilanteeseen tulee osallistumaan työnantaja, haastateltava sekä hankkeen puolelta tukihenkilöt.

Työhaastattelua varten luodaan oma Adobe Connect -huone, joka räätälöidään juuri tätä tilaisuutta varten. Ainoastaan hallinnoivalta osapuolelta (tässä tapauksessa Laurea), edellytetään tunnuksia, joilla voi luoda Adobe Connect -huoneen. Tilaisuuteen osallistuvilla ei tarvitse olla tunnuksia, he kirjautuvat huoneeseen vierailijoina.

Kirjautuessaan virtuaalihuoneeseen käyttäjät (työnantajan edustajat ja työnhakijat) saapuvat “Aulatilaan”, jossa on tekninen tukihenkilö ottamassa heidät vastaan. Käyttäjien kanssa tullaan testaamaan heidän äänien ja web-kameran toimivuus. Työnantajan edustajien kanssa testaus tehdään ennen kuin työhaastatteluun saapuvat henkilöt/henkilö on saapunut ja tukihenkilö ohjaa heidät breakout-huoneeseen/huoneisiin, jotka ovat virtuaalisia huoneita yhden Adobe Connect -huoneen sisällä. Näin myöhempänä ajankohtana saapuvat työhaastatteluun tulevat henkilöt saapuvat “aulatilaan”, josta heidät ohjataan breakout-huoneeseen testauksen jälkeen ja työhaastattelu voi alkaa.

Tässä kyseisessä toteutustavassa on teoriassa mahdollista olla 20 virtuaalista huonetta yhden Adobe Connect -huoneen sisällä. Kapasiteetti mahdollistaisi siis teoriassa 20 erillistä työhaastattelua samanaikaisesti. Haastattelimme aikaisemmin erilaisia yrityksiä ja kyselimme heidän toimintatavoistaan työnhakutilanteissa. Virtuaalisia työvälineitä hyödynnettiin pääsääntöisesti ensimmäisen haastattelukierroksen karsiviin haastatteluihin, jonka jälkeen siirryttiin kasvotusten keskusteluun.

Suurimmassa osassa haastattelemistamme yrityksistä kaikki haastattelut käytiin kuitenkin kasvotusten.

Konsepti voisi toimiessaan mahdollistaa useiden henkilöiden samanaikaisen haastattelun osapuolien fyysisestä paikasta riippumatta. Haastattelijat voivat edustaa eri yrityksiä, jolloin tilaisuus muistuttaa nykyisiä speed dating tapahtumia. Konseptilla myös säästetään kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa, kun fyysistä liikkumista ei tarvita. Tavoitteena olisi myös madaltaa kynnystä hakea työpaikkaa. Esimerkiksi aika tai etäisyys voi olla ongelma työhaastattelun suhteen, joihin tämä konsepti auttaisi.

Virtuaalisten kohtaamisten konsepti on täysin riippuvainen internet-yhteyksistä. Mikäli jonkun osapuolen internet-yhteys ei toimi, niin työhaastattelu ei ole mahdollista. Tämä riippuvaisuus voi tuoda haasteita tilaisuuteen osallistuville, mikäli heillä ei ole tarvittavaa osaamista yhteyden korjaamiseen, varayhteyden järjestämiseen tai jos verkko on palveluntarjoajan puolelta kokonaan poikki. Työnantajalta vaaditaankin ymmärrystä, mikäli haastateltava ei yrityksistä huolimatta pääse linjoille.

Tilaisuuteen osallistuvien käyttäjien tietotekniset taidot on osaltaan myös haaste, mutta osallistuminen ei kuitenkaan vaadi erityistä osaamista. Ongelmatilanteissa, kuten äänten tai kuvan toimivuuden ratkaisemisessa tarvitaan tukihenkilöä. Jos kyseessä on suuri tilaisuus, jossa on useita samanaikaisia haastetteluja, tarvitaan myös useita tukihenkilöitä.

 

Kirjoittajat:

Marjo Ritmala
Asiantuntija Sometaduuniin-hankkeessa

Joel Korhonen
Hankeassistentti Sometaduuniin-hankkeessa