Portfolion monet kasvot ja alustat

Portfolion monet kasvot ja alustat

Blogi

Työhaun ollessa ajankohtaista tulee usein mietittyä, miten omaa osaamistaan esittelisi. Yksi vaihtoehto on koota näyteportfolio. Omaa osaamista on syytä dokumentoida läpi opiskelu- ja työajan, jotta syntyneestä materiaalista olisi helppo koota kuhunkin työpaikkaan sopiva näyteportfolio. Tulevaisuudessa portfolion merkitys tulee korostumaan työnhaussa. Portfolion avulla oma osaaminen voidaan tehdä selkeästi näkyvämmäksi, kuin esimerkiksi CV:ssä.

Erilaiset sosiaalisen median kanavat yleistyvät ja tulevat yhä suuremmaksi osaksi jokaisen elämää. Portfoliotkin todennäköisesti tulevat kehittymään yhä enemmän siihen suuntaan, että sinne voi kerätä suosituksia, peukutuksia ja muita sosiaalisen median elementtejä. Portfolio ei siis enää olisikaan sellainen dokumentti, joka paljastetaan vain harvoille ja valituille. Jo nyt esimerkiksi LinkedIn perustuu vahvasti verkostoihin ja suositteluihin.

Suomalaisilla on tapana vähätellä omaa osaamistaan. Portfoliota koottaessa mietitään, onko kaikki osaaminen ja hankittu kokemus syytä kirjata ylös. Prosessiportfolioon kannattaa kerätä pienetkin työtehtävät, projektit ja koulutukset. Koskaan ei voi tietää, milloin mistäkin asiasta on hyötyä. Samalla oman osaamisen kehittymistä on helpompi tarkastella. Eräs portfolion hyödyistä on se, että erilaiset opintojen aikana tehdyt dokumentit pysyvät tallessa yhdessä paikassa.

Portfolion yksi vahvuus on, että siinä voi tuoda esille omaa persoonaansa. Ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä omaa portfoliota. Jokainen voi miettiä ja kokeilla vapaasti, mikä portfolioalusta palvelee oman osaamisen näyttämistä ja persoonan esille tuontia parhaiten.

Sometaduuniin-hanke on listannut erilaisia yleisesti käytössä olevia portfolioalustoja ja niiden etuja sekä rajoitteita. Monet alustoista ovat erittäin helppoja käyttää ja perusportfolio syntyy melko nopeasti ja vaivattomasti.

Tutustu osaamisen näyttöön soveltuvien alustojen koontiin. Vinkkaathan meille, jos sinulla on tiedossa hyvä alusta!

Kirjoittaja lehtori Minna-Kaisa Lehtilinna Laurea-ammattikorkeakoulusta toimii asiantuntijana Sometaduuniin-hankkeessa.

Laurean hanketiimin tavoitat osoitteesta sometaduuniin@laurea.fi 30.9.2019 asti.